Rymden
Landeryd
Några bilder som visar byggnationen av föreningens värmestuga vid observatoriet.